ÁSzF

Vanilin Cukrászda

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

I.  Az ÁSZF személyi, tárgyi és időbeli hatálya

 

I.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Vanilin Cukrászda Kft.,  mint Szolgáltató (a továbbiakban Szolgáltató)

 

Székhely és telephely: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 8.   Nyitva tartás: H – V.: 10 - 20

Cégjegyzékszám:        01-09-564060

Adószám:                   12198364-2-41

E-mail cím:                  info@vanilin.hu

Központi telefonszám:  06-1-270-9276

Képviseletében:            Lengyel Dániel ügyvezető

 

További telephelyek:

1131 Budapest, Kucsma u. 2. (központ)  Nyitva tartás: H – P.: 11 - 20,   Szo-V.: 10 - 20

1134 Budapest, Dózsa György út 126.    Nyitva tartás: H – V.: 10 - 19

1158 Budapest, Molnár Viktor u. 90.      Nyitva tartás: H – P.: 11 - 20,   Szo-V.: 10 - 20

1156 Budapest, Páskomliget u. 1.           Nyitva tartás: H – V.: 10 - 19

1037 Budapest, Bécsi út 136.                  Nyitva tartás: H – P.: 11 - 20,   Szo-V.: 10 - 20

 

és a Vanilin Cukrászda Kft. által nyújtott  kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) jogait és kötelezettségeit tartalmazza,  (Szolgáltató és Megrendelő: a továbbiakban együttesen: Felek), valamint a www.vanilin.hu címen elérhető webáruházra és a webáruházon keresztül létrejött értékesítésekre és adatkezelésre vonatkozik.

 

A www.vanilin.hu oldal tulajdonosa és fenntartója a Vanilin Cukrászda Kft. (továbbiakban: Vanilin Kft. vagy Szolgáltató) Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét magyar jogszabályok hatálya alatt végzi.

 

I.2. Az ÁSZF 2017.06.01-jén határozatlan időtartamra lép hatályba, és a Szerződő Felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható.

 

I.3. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.vanilin.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus áruházon (a továbbiakban: Webáruház), valamint Szolgáltató 1. pontban megjelölt telephelyein keresztül történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A szerződéskötés nyelve magyar.

 

I. 4. A Szolgáltató kijelenti, hogy a www.vanilin.hu domainnevű webáruházán keresztül a saját üzemében gyártott és készített sütemények, torták és egyéb édességek értékesítését végzi, melyek a weboldalon elérhető katalógusban is megtalálhatók. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát egyoldalúan megváltoztassa.

 

A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával Felek között adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

 

I. 5. A Megrendelő a Szogláltató szolgáltatásaihoz a www.vanilin.hu elnevezésű weboldalon vagy Szolgáltató 1. pontban megjelölt telephelyein keresztül fér hozzá.

 

I. 6. A Szolgáltató jogosult a visszaélésszerűen alkalmazott felhasználói felületek értesítés nélküli megszüntetésére azzal, hogy az ilyen jellegű magatartást (akár a vásárlással, akár a szavatossági igényérvényesítéssel összefüggésben) tanúsító Megrendelő irányában a szolgáltatását nem köteles nyújtani. A felhasználói felület rendeltetésellenes, Megrendelői joggyakorlás következtében történő megszüntetéséből eredően a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség nem terheli. A Megrendelő joggal való visszaélést jelentő magatartásának ilyenkénti minősítése a Szolgáltató kizárólagos jogkörébe tartozik.

 

I. 7.  A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Vanilin Cukrászda honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok ideiglenes használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

 

I. 8.  Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl.a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft , akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat vásárlási szándékától.

 

 

II. Rendelés menete

 

II.1. A Vanilin Kft. által készített tortákra, süteményekre rendelést a www.vanilin.hu webáruházon, e-mailen az info@vanilin.hu címen keresztül érkező megrendelés esetén vagy személyes megrendeléssel tud a Megrendelő rögzíteni.

 

A rendelési határidő designtól és mennyiségtől függően 3-5 nap, melyről a Szolgáltató a megrendelés leadásakor a Megrendelőt tájékoztatni köteles.

 

II.2. A cukrászati termékek átvételének módja: személyesen vagy kiszállítással.

Személyes átvétel esetén a megrendelt süteményt átvenni csak a Megrendelő személyesen vagy a Megrendelő hivatalos Meghatalmazottja tudja. A sütemény kiadását 3. személynek a Szolgáltató megtagadhatja. Abban az esetben, ha a süteményért nem a Megrendelő vagy a Megrendelő hivatalos Meghatalmazottja jön el, a Szolgáltató kizárja a Megrendelő bármilyen kártérítési jogát, utólagos panaszt a Megrendelő részéről nem fogad el.

 

II.3. Az esetlegesen a Megrendelőnek ebből adódó káráért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, viszont saját kárát a Megrendelőn érvényesítheti. 

 

III.  Webáruházon keresztül történő megrendelés

 

III. 1. A Szolgáltató a www.vanilin.hu weboldalán katalógusát folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek elkészítését a Szolgáltató a weboldalon megadott határidőn belül tudja vállalni. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért a károkért, amelyek abból adódtak, hogy a honlapon szereplő terméket ideiglenesen a Szolgáltató nem tudja elkészíteni.

 

Webáruházban történő megrendelésnél a vásárlás menete:

1. Válassza ki a terméket, termékeket

2. Tegye a Kosárba

3. Válassza ki az átvételi módot

4. Adja meg a szállítási és számlázási adatokat

5. Válassza ki a fizetési módot

6. Ellenőrizze megrendelését

7. Küldje el megrendelését

 

III.2.  A Megrendelő a felület értelemszerű alkalmazásával a “Kosárba” tudja a kiválasztott termékeket összegyűjteni. A Megrendelő a kosár tartalmát a rendelés véglegesítéséig szabadon módosíthatja, teljesítési kötelezettsége eddig a szerződéskötést eredményező cselekményig egyáltalán nem keletkezik.

 

III.3. Amennyiben a megrendelő a kosarában lévő termékeken (termékcsoportokon) már nem kíván változtatni, úgy a rendelést a ”Megrendelem” gomb megnyomása révén, elsőként a szállítási cím, továbbá a fizetési és a szállítási mód megadása (kiválasztása), illetve esetlegesen megjegyzés (üzenet) küldése mellett foganatosíthatja. A megrendelő a termékrendelést ezt közvetően a szállítási és a számlázási adatok, majd a különböző kedvezményekre jogosító kuponkódok rögzítésével / a törzsvásárlói kedvezmények érvényesítésével, végezetül pedig az ÁSZF elfogadásával folytathatja.

 

III.4. A Megrendelő – az adatellenőrzést követően – a vásárlást ténylegesen a ”Rendelés véglegesítése” ikonra kattintással indíthatja el, amely mozzanattal egyben hozzájárul az adásvételhez kapcsolódó informatikai adathalmaz a Szolgáltató számítógépes rendszere általi fogadásához, illetve annak feldolgozásához, továbbá ennek révén kijelenti, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF tartalmát maradéktalanul megismerte, és azt magára nézve kötelezőnek fogadta el.

 

III.5. A Szolgáltató a sikeres vásárlást annak rögzítésével először a felhasználói felületen, aztán a termékrendelés során megadott vevői e-mail címre is visszaigazolja. A vásárlás visszaigazolásának ténye nem akadályozza meg az Eladót abban, hogy az I.6. valamint a III.5. pont szabályozására hivatkozással a szolgáltatása teljesítését jogos okból megtagadja.

 

A vásárlás a termék kiválasztásával kezdődik és akkor fejeződik be, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést.

 

III. 6. A megrendelés visszaigazolását a Szolgáltató a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül igazolja vissza. Amennyiben a rendelést 2 munkanapon belül nem igazolja vissza Szolgáltató, úgy a Megrendelő az ajánlati kötelezettsége alól mentesül.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Megrendelő megrendelése(i) jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt írtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

 

A Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt áruk átvételéről és kifizetéséről gondoskodik az általa választott átvételi- és fizetési módoknak megfelelően.

 

III. 7. Amennyiben a termék kézbesítése vagy átvétele a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő többletköltségeket a Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltató számára, melyet a Megrendelő tudomásul vesz.

 

III. 8. A Szolgáltató a megvásárolt termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg, mely minden esetben tartalmazza az ÁFÁ-t. A megvásárolt termékek ellenértékét a felhasználó az általa választott módon köteles megfizetni.

 

III. 9. Fizetési lehetőségek:

  1. személyesen átvételkor készpénzben vagy bankkártyával
  2. előre utalással a megrendelés teljes értékének, de minimum 50%-ának megfizetésével

 

Bankkártyás fizetés esetén a Megrendelő kényelmesen és biztonságosan vásárolhat a webáruházban. A kiválasztott termék megrendelése után a Megrendelő az OTP Bank weblapjára kerül átírányításra, ahol a Bank által használt és jelenleg a legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

 

III. 10. Jelen szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le.

 

IV.   E-mailen keresztül történő megrendelés

 

IV. 1. Az info@vanilin.hu e-mail címre történő megrendelés visszaigazolását a Szolgáltató a megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legfeljebb 2 munkanapon belül igazolja vissza. Amennyiben a rendelést 2 munkanapon belül nem igazolja vissza a Szolgáltató, úgy a Megrendelő az ajánlati kötelezettsége alól mentesül. Kérjük ebben az esetben győzödjön meg arról, hogy megrendelését a helyes e-mail címre küldte, illetve a visszaigazoló e-mail nem került-e a spamek közé.

 

IV. 2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. A Megrendelő megrendelése(i) jóváhagyásával jelen ÁSZF-et elfogadja, és az itt írtak be nem tartásával szerződésszegést követ el, melyért jogi felelősséggel tartozik.

 

IV. 3. A Megrendelő vállalja, hogy az általa jóváhagyott rendelésekben megrendelt áruk átvételéről és készpénzben történő kifizetéséről gondoskodik.

 

IV. 4. E-mailes megrendelés esetén a következő adatokat szükséges a Megrendelőnek megadnia: torta adatai (torta weboldalon feltöntetett kódja, neve, szeletszáma, ízesítés), mikor (melyik napon és hány órakor ) kívánja átvenni a tortát, egyéb megjegyzések (pl. dekoráció, gyertya stb.), valamint a Megrendelő személyes adatai: név, e-mailcím, telefonszám.

 

Egyedi torták

IV. 5. A Szolgáltató egyedi ötletek alapján is vállalja design torták készítését e-mailes  vagy személyes megrendelés esetén. Az egyedi tortákhoz kapcsolódó rendeléseket a Megrendelő minden esetben előre egyeztetni köteles a Szolgáltatóval. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyedi tortarendelést még a rendelés rögzítése előtt a Szolgáltató indokolás nélkül visszautasíthatja.

 

Amennyiben a torta díszítése, elkészítése körülményesebb, és alapanyagköltsége magasabb, vagy a ráfordított munkaórák száma eltérő a szokásostól, Szolgáltató fenntartja az egyedi árazás jogát, melyről köteles időben tájékoztatni a Megrendelőt.

 

 

                                                                              V.   Tájékoztatás

 

V.1.  Torták szavatossági ideje

A Szolgáltató által készített torták a hatályos jogszabályoknak és HACCP előírásoknak megfelelő cukrászüzemben készülnek.  A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által készített torták +8 fokos hűtőben való tárolás esetén 48 óráig, +16 fokos helyiségben való tárolás esetén 24 óráig őrzik meg szavatosságukat.

 

A Megrendelő által átvett torták esetében, mivel azok tárolási szokásait ellenőrizni a Szolgáltató nem tudja, azok szavatossági idejéért a Szolgáltató 24 órán túl felelősséget nem vállal.

 

Kiszállítások esetén a Szolgáltató egy megfelelő engedélyekkel rendelkező, sütemény szállítására alkalmas hűtőautóval szállítja ki tortáit, mellyel a Szolgáltató ugyanazt a kinézetet, minőséget és szavatosságot garantálja, mintha a tortát valamelyik telephelyén vette volna át a Megrendelő.

 

V. 2.  Díszek

 

A Szolgáltató rögzíti, hogy némely tortája esetében a díszítés maga nem ehető (pl. kristály, szalag), illetve a marcipán díszek legtöbb esetben egyéb segédeszközökkel (pl. drót, fapálcika) együtt kerülnek a tortához vagy egymáshoz rögzítésre.

 

A Megrendelő a torta átadásakor minden esetben felhívja a figyelmet a nem ehető részekre, de a torta felszolgálásakor a Megrendelők vállalják, hogy fokozottan figyelnek arra, hogy a torta mely részei nem alkalmasak fogyasztásra. Az ebből eredő esetlegesen adódó károkért, személyi sérülésekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

 

V.3. Állvány, kaució, állványbérleti szerződés

 

Többemeletes torta esetén a tortákat a torta stabilitásának megőrzése végett a Szolgáltató állványra építi.

 Az állvány kauciós díja 10.000.- és 30.000.- Ft között terjedhet állványtípustól függően, amely összeg készpénzben fizetendő legkésőbb a torta átvételekor. Kiszállításos megrendelés esetén legkésőbb 2 nappal a kiszállítást megelőzően ki kell fizetni. A kauciós díjról a Szolgáltató átvételi elismervényt állít ki.

 

Az állvány szükségességéről minden esetben még a megrendelés előtt a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt.

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az állványt a torta átvételétől számított három napon belül köteles visszavinni abba az üzletbe, ahonnan elvitte, tiszta és sértetlen állapotban. Az állvány sértetlen visszaszolgáltatásával egyidejűleg a Szolgáltató a kaució teljes összegét köteles visszafizetni.

 

V.4. Összetevők

 

A cukrászati termék a weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól, a méret kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathat, amely apró eltérésekért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmaz(hat)nak. Az ebből eredő esetleges károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

VI. Személyes átvétel

 

VI.1. Minden egyes megrendelés esetében a Szolgáltató az adott napon belül megjelöl egy adott óra időpontot is, ami a legkorábbi átvételi időpontot jelenti.

 

VI. 2. A Cukrászda kapacitásának függvényében a kiadás időpontjának változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy arról időben köteles tájékoztatni a Megrendelőt a Megrendelő által megadott elérhetőségeken.  

 

VII.  Kiszállítás

 

VII.1. A kiszállítás a Szolgáltató által, hűtőautóval történik. A Szolgáltató felelősséget vállal a megrendelt termékért egészen az átvétel helyszínéig és időpontjáig, azonban a termék átvétele után a Szolgáltató nem vállal felelősséget a termék épségéért.

 

VII. 2. Kiszállítást a Szolgáltató hétfőtől vasárnapig 12:00 és 17:00 közötti időpontban vállal. Kiszállítás esetén a Megrendelő köteles a számlát teljesítés előtt minimum 48 órával rendezni személyesen abban az üzletben, ahol a rendelést leadta, illetve számla alapján teljesítés előtti átutalással (kiszállítási és kauciós díj kivételével, mely készpénzben fizetendő) az alábbi számlaszámra: 11796000-29902200.

 

 

A fizetés szállítónál nem lehetséges.

 

VII. 3. Kiszállítás esetén a Megrendelő köteles a következő adatokat megadni:

  • szállítási időpont (2 órás időintervallum),
  • pontos cím,
  • helyszíni átvevő neve (Meghatalmazott) valamint telefonos elérhetősége,
  • megrendelő neve, valamint telefonos elérhetősége.

 

VII. 4. A Szolgáltató kiszállítási díjai Budapest területén belül kerületenként változik.

XIII., IV. ker./ 3 000.-

XIV., XV. ker. /4 000.-

III., V., VI., VII., VIII. ker. / 5000.-

I., II., IX., X., XI., XII., XVI. Ker. / 7 000.-

XVII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII. ker. / 9 000.-

Az árak tájékoztató jellegűek, az aktuális árról minden esetben az adott megrendeléshez kapcsolódóan kell a Megrendelőnek tájékozódnia, a Szolgáltató a változás jogát fenntartja.

Vidékre a kiszállítási díj 400.-Ft / km, mely a megadott cím alapján számítógépes térképprogrammal kerül kiszámításra és az autópálya matrica árát is tartalmazza.

VII. 5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kaució és a kiszállítási díj fizetése csak személyesen készpénzben lehetséges, hiszen a kauciót később a Megrendelő visszakapja.

VII.6. Amennyiben a termék kézbesítése a Megrendelő érdekkörében felmerülő okból (pl. a vásárlás folyamán téves szállítási adatok rendelkezésre bocsátása) vagy az előreláthatósági klauzulát [Ptk. 6:142. §] megsértő magatartása miatt késedelmet szenved, illetőleg meghiúsul, az ebből fakadó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) kivétel nélkül a Megrendelő terhére esnek, és a Szolgáltató ezekért sem a Megrendelő, sem pedig harmadik személy irányában nem felelős.

 

VII.7. A Megrendelő a termék átvételének helyszínén és időpontjában köteles a küldemény tartalmát tételesen, mennyiségi szempontból egyaránt ellenőrizni, és a Szolgáltató szerződésszerű teljesítése esetén a fuvarlevelet (az átvételi elismervényt) aláírni. A szabályszerűen kiállított fuvarlevél (átvételi elismervény) az ellenkező bizonyításáig igazolja, hogy a küldemény és csomagolása az átvételkor hibátlan, valamint hiánytalan állapotban volt.

 

VII.8. A Megrendelő az esetleges hibás teljesítés felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát (a hiányosságot) a Szolgáltatóval a honlapon, a Kapcsolat menüpont alatt található elérhetőségek valamelyikén közölni. Szolgáltatói hibás teljesítésnek minősül, ha a termékcsomag sérült vagy a küldemény nem a Megrendelő részéről megvásárolt termékeket tartalmazza. A hiba jelzésének késedelméből, netán elmaradásából származó károk (többletköltségek, egyéb hátrányok) megtérítésére a Megrendelő köteles.

 

VIII. Rendelés módosítása, lemondása

 

Rendelés módosítása

 

VIII.1A Megrendelő megrendelését e-mailen keresztül vagy személyesen tudja módosítani legkésőbb 48 órával az átvétel időpontja előtt. A 48 órás módosítás alól kivételt képezhetnek az alkalmi és forma torták, mert az ilyen típusú termékek módosítását az átvétel előtt minimum 3 nappal szükséges jelezni.

 

VIII. 2. Módosításkor szükséges megadni, hogy melyik napra, milyen néven és milyen rendelésszám alatt történt a megrendelés, illetve milyen változtatást szeretne a Megrendelő kérni.

 

VIII. 3. E-mailben történt módosítás csak a korábban a rendelés kapcsán használt e-mail címről tehető, ebben az esetben a korábbi rendeléshez hasonlóan a Szolgáltató válasz e-mailt küld a Megrendelő részére, melyben a kért módosítás visszaigazolásra kerül.

 

Amíg a válasz/visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Szolgáltató részéről, addig a korábban jóváhagyott megrendelés van hatályban és a módosítás nem tekinthető érvényesnek.

 

 

Rendelés lemondása

 

VIII.  4. A Megrendelő megrendelését e-mailen keresztül vagy személyesen tudja lemondani, legkésőbb 48 órával az átvétel időpontja előtt.

Időben történő lemondás esetén a megrendelést a Szolgáltató törli, és amennyiben a Megrendelő előleget hagyott vagy már ki is fizetette előre a rendelés értékét, az előleget/ teljes összeget a Szolgáltató személyesen visszafizeti a Megrendelő részére, vagy a Megrendelő levásárolhatja a cukrászdában. 

VIII. 5. Ha a rendelés lemondása kevesebb, mint 48 órával az átvétel előtt történik, úgy lemondási díjként a megrendelt termék teljes árának 50%-át köteles a Megrendelő a Szolgáltatónak kifizetni a rendelés lemondásától számított 3 napon belül.

VIII. 6. E-mailben történt lemondás csak a korábban a rendelés kapcsán használt e-mail címről tehető, ebben az esetben a korábbi rendeléshez hasonlóan a Szolgáltató válasz e-mailt küld a Megrendelő részére, melyben a lemondás visszaigazolásra kerül, és az esetleges lemondási díj megállapításra kerül.

 

VIII. 7. Amíg a visszaigazoló e-mail nem érkezik meg a Szolgáltató részéről, addig a korábban jóváhagyott megrendelés hatályban van és a lemondás nem tekinthető érvényesnek.

 

 

 

IX. Panasz

 

IX.1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a megrendelőnek mégis valamilyen panasza van a megrendelésével vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató Vevőszolgálatán keresztül tudja a Szolgáltató felé jelezni az info@vanilin.hu e-mail címen.

 

IX. 2. A Szolgáltató a Megrendelő panaszát legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül köteles kivizsgálni és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a Megrendelő rendelkezésére.

 

IX. 3. A Megrendelő a megrendelt cukrászati termék átvételével igazolja, hogy az adott megrendelésszám alatti terméket megfelelő külalakban, a megrendelt forma és design szerinti minőségben és méretben átvette.

 

IX. 4. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a cukrászati termék ízével kapcsolatban a cukrászati termék átvételétől számított 24 órán belül, bizonylat bemutatása mellett élhet kifogással a Szolgáltató 1131 Budapest, Kucsma u. 2. szám alatti Vevőszolgálatán feltéve, ha a megvágott cukrászati termék minimum ¾-ét,  egyeztetés céljára a Szolgáltatónak bemutatja és azt magával viszi ( a cukrászati termék mérése súly alapján történik).

 

X. Elállás

 

X. 1. A Megrendelő a hatályos jogszabályok értelmében a Szolgáltatónál történő vásárlást követően a szerződéstől való elállási jogát csak nem romlandó, illetve természeténél fogva visszaszolgáltatható áruk esetében gyakorolhatja.

 

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 5. §-a értelmében:

 

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot :

c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

 

X.2. Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles a Szolgáltatót az elállásról 8 napon belül értesíteni.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

 

XI. Adatkezelés

 

XI.1.  A szolgáltatás igénybevételéhez szükség van regisztrációra, és a megrendelőlapon szereplő egyes adatok megadása kötelező bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez. A kötelezően megadott adatok közül egyes adatokat a felhasználó a megrendelést követően nem módosíthat.

 

XI.2. Adatkezelés tekintetében jelen pont értelmében a Szolgáltató és a weboldal üzemeltetője adatfeldolgozónak minősül. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy az adatlap tartalmát megváltoztassa, egye adatmezőket töröljön vagy újabbak hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik.

A felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató nem változtatja meg, ezen adatokat kifejezetten a szolgáltatás nyújtása céljából használja fel.

A személyes adatok kezelése a Szolgáltató székhelyén és telephelyein történik. A kezelt adatokat a Szolgáltató a felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül harmadik személy részére nem adja ki.

A Szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználó által megadott e-mail címére a szolgáltatással kapcsolatos és azzal összefüggő hírleveleket küldjön azzal, hogy a Megrendelő részére lehetőséget kell adni a hírlevelek lemondására.

 

A Weboldalon található adatok és információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Vanilin Kft. felelősséget nem vállal.

 

XI.3. A Szolgáltató a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató  a Megrendelő adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató a Megrendelő adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban Avtv.) mindenkor hatályos rendelkezései szerint jár el.

 

XI.4. A Szolgáltató a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a Megrendelőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett, és a Megrendelő hozzájárulása alapján kezelheti az adatokat. A Szolgáltató a kezelt adatokat nem továbbítja.

 

XI.5.  Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését.

Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

 

XI.6. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást.

 

XI.7. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak akkor tagadhatja meg, ha azt törvény lehetővé teszi el az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűnmegelőzés vagy a bűnüldözés érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, illetve az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében. Az adatkezelő köteles az érintettel a felvilágosítás megtagadásának indokát közölni. Az elutasított kérelmekről az adatkezelő az adatvédelmi biztost évente értesíti.

 

XI.8 A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes adatot törölni kell: ha kezelése jogellenes; az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

 

XI.9. A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

XI.10. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Az adatkezelő - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatkezelő köteles az adatkezelést megszüntetni és az adatokat zárolni. Amennyiben az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül – az Avtv. szerint bírósághoz fordulhat.

 

XI.11. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.

 

XI.12. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. 

 

XII. Az ÁSZF módosítása, az egyedi adásvételi szerződés megszűnése, és az elállási tilalmak

 

XII.1. A Szolgáltatót – különösen, de nem kizárólagosan a saját, illetve üzleti partnerei gazdasági érdekeinek védelmében – megilleti az ÁSZF egyoldalú módosításának joga.

 

XII.2. A Szolgáltató a módosításról, valamint a megváltozó klauzulákról a módosított ÁSZF hatályba lépését legalább 8 (nyolc) nappal megelőzően a www.vanilin.hu honlapon, külön közleményben értesíti a Megrendelőt és a leendő szerződéses partnereit.

 

XII.3. Az egyedi adásvételi szerződés megszűnik a szolgáltatás és a vételár szerződésszerű teljesítésével.

 

XII.4. A Szerződő Felek az egyedi adásvételi jogügyletüket közös megegyezéssel, a jövőre nézve megszüntethetik. Ebben az esetben a Felek további szolgáltatásokkal nem tartoznak, és kötelesek egymással a megszűnés előtt már teljesített szolgáltatások vonatkozásában elszámolni.

 

XIII. Szerzői jogok

 

XIII.1. A www.vanilin.hu szerzői jogvédelem alatt áll. A Vanilin Kft. a szerzői jogi jogosultja a weboldalnak, valamint a megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

 

XIII. 2. Amennyiben az esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva:

- Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató mindegyik üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató Kft. 30 napon belül írásban válaszol.

 

XIII.3. Az egyedi adásvételi megállapodásban, illetőleg az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben, továbbá a kötelmi jogviszonyból felmerülő esetleges jogviták eldöntésére a magyar jog, elsősorban pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

XIII.4. A Szerződő Felek rögzítik, hogy az egyedi adásvételi megállapodásból – ideértve az Általános Szerződési Feltételeket is – származó jogvitájukat elsősorban békés úton próbálják meg rendezni, ezért jogvita esetén egyeztetni kötelesek.

 

 

A Megrendelő megrendelésének személyes leadásával vagy elektronikus úton történő rögzítésével a Megrendelő elfogadja az üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

 

 

Budapest, 2017.06.01.

Cukrászdáink

Dózsa György út XIII. kerület

Dózsa György út 126 - Szabolcs u. sarok
K-V 10.00 - 19.00 Hétfőn ZÁRVA

Hollán Ernő utca XIII. kerület

Hollán Ernő u. 8 - Budai Nagy Antal u. sarok
H-V 10.00 - 20.00

Kucsma utca XIII. kerület

Kucsma u. 2 - Béke u. 121. sarok
H-P 11.00 - 20.00 Sz-V 10.00 - 20.00

Molnár Viktor utca XV. kerület

Molnár Viktor u. 90 - Drégelyvár u. sarok
H-P 11.00 - 20.00 Sz-V 10.00 - 20.00

Óbuda / Stop Shop III. kerület

Bécsi út. 136. Stop Shop
H-P 11.00 - 20.00 Sz-V 10.00 - 20.00

Páskomliget utca XV. kerület

Páskomliget u. 1. (vásárcsarnoknál)
H-V 10.00 - 19.00